God Fondsledelse

God fondsledelse – eller Corporate Governance for fonde – er et af de emner, der er kommet højt på dagsordenen gennem de seneste år.

Erhvervsdrivende fondes betydning for erhvervslivet og samfundet generelt er meget betragteligt, og man ønsker fra både myndigheders og offentlighedens side en tilnærmelse til anbefalingerne for god selskabsledelse – ikke mindst i forhold til ønsket om øget transparens og bestyrelsens opgaver.

Det overordnede mål med anbefalingerne for god Fondsledelse1 er, at bidrage til at ledelsen varetager fondens formål og interesser, dvs. at aktivitets- og uddelingsformål fremmes bedst muligt i overensstemmelse med stifters vilje, vedtægter og gældende lovgivning. 

Anbefalingerne for god Fondsledelse er konkretiseret omkring:

  • åbenhed og kommunikation
  • bestyrelsens opgaver og ansvar
  • bestyrelsens sammensætning og organisering
  • ledelsens vederlag 

BIRK&HEDE strukturerer og gennemfører individuelt tilpassede forløb, der understøtter god fondsledelse. Udgangspunkt for dette forløb er den eksisterende strategi, fondens aktuelle ønsker og behov sammenholdt med krav og anbefalinger, der er til god fondsledelse, bl.a. risikoperspektiveringcomplianceeffektivitet og struktur og selvevaluering.

I opnår: At fonden oplever og anvender compliance og governance – herunder anbefalingerne for god Fondsledelse – som værdiskabende, at bestyrelsen lever op til bestyrelsesansvaret, og at fonden fremstår professionel og attraktiv for interessenter.

1Anbefalinger for god Fondsledelse