- Risiko i perspektiv

Alle selskaber må påtage sig risici – kunsten er at kende og forholde sig til disse.

Risikooverblik og risikostyring er helt afgørende for selskabets langsigtede succes.

I samarbejde med personer udpeget af selskabet, kortlægges selskabets forskellige risici (fx. finansielle, politiske og operationelle) og potentielle indvirkninger.

BIRK&HEDE arbejder med risikoafdækning, risikoforståelse, risikoejerskab, forretningsindflydelse, risikoappetit, risikomandater, risikokompensation, rapportering og opfølgning.

I opnår: At bestyrelsen og den daglige ledelse er fuldt orienterede og bevidste om, hvilke risici selskabet/fonden er eksponeret overfor.