- Selvevaluering

Ethvert bestyrelsesmedlem har et fundamentalt ønske om indflydelse og at gøre en positiv forskel i den ansvarsfulde opgave. Desværre kan idealerne udfordres af bl.a. proces-ineffektivitet, kulturen i bestyrelsen og uklarhed omkring bl.a. roller og kompetencer.

Bestyrelserne i mange selskaber har i en årrække gennemført selvevalueringer, som det anbefales – og i visse tilfælde kræves. Fra 2015 gælder tilsvarende anbefalinger for fondsbestyrelser.

BIRK&HEDE sikrer, at selvevalueringerne løftes til næste niveau via konkrete, værdiskabende og strukturerede handlingsplaner for indsatsområderne.  Vi sætter fokus på, at interne processer bidrager til, at bestyrelsesarbejdet kan gennemføres professionelt og gnidningsløst (se også "Effektivitet og Struktur").

Det er essentielt, at de mange kompetencer bestyrelsen besidder – hver for sig og sammenlagt – synliggøres og udnyttes i bestyrelsesarbejdet.

I opnår: At ansvarsområder og processer er klare og afstemte, så bestyrelsens individuelle og kollektive kompetencer kan udnyttes optimalt.