- Effektivitet og struktur

Tid, overblik og struktur udfordres løbende af praktikkens virkelighed. Sent leverede memoer, uforståelige forkortelser, indforståede samtaler, uoverskuelige rapporter, udskudte emner på agendaen mv.

BIRK&HEDE analyserer og faciliterer processer for praktikken omkring bestyrelsens arbejde – fx at der arbejdes med gennemarbejdede og velimplementerede forretningsordner, årshjul og dagsordner. Herunder sikres, at materiale og rapportering modtages med respekt for tid til forberedelse, og tillige er relevant, forståeligt og overskueligt.

I opnår: At praktikken omkring bestyrelsen understøttes, så hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan stå ved det individuelle og kollektive bestyrelsesansvar, ved at træffe beslutninger i god tro og på oplyst grundlag.