Erfaringer

Vi har erfaring med overordnet strategisk forretningsudvikling og forandringsledelse på direktionsniveau, og har ligeledes erfaring med ledelse af den operationelle side af forretningen, hvor indtjeningsmål, omkostningsstyring, praktisk procesimplementering og kunde- og medarbejdertilfredshed har været succeskriterierne.

Vi har deltaget i store internationale forhandlinger om bl.a. kapitalfremskaffelse, samarbejdet med myndigheder om genopretningsplaner og compliance – og til stadighed forsøgt at levet op til krav om ”return on equity”. Vi er således vant til at agere i forskellige miljøer og kulturer, og forstår at være bindeleddet i grænsefeltet mellem myndigheder og forretningsfolk.

Vi har bred praktisk erfaring i kortlægning og håndtering af compliance og risici, og haft ansvar for alt fra komplekse produkter og landerisici til operationelle menneskelige fejl. Vi har set mange memoer med uoverskuelige talkoloner og uforståelige forkortelser – og lært, at der er meget risikabelt at undlade at spørge, når man ikke er helt sikker…

Vi har været en aktiv del af vækstscenarier og krisehåndtering – og oplevet nødvendigheden og værdien af klar kommunikation, klar ansvarsfordeling, klare strukturer, god ledelse og stærk governance.

Vores vision er at anvende disse erfaringer og indsigt til at skabe stærkere selskabs- og fondsledelse i Danmark.