- Compliance

Complianceopgaverne vokser dag for dag. Nye reguleringer, forordninger, opfølgnings- og rapporteringskrav indføres både som "soft og hard law". Bestyrelsen, såvel som den daglige ledelse og udførende medarbejdere, kan opleve compliance som tungt og dybt ansvarspådragende – og ofte uden værdiskabende effekt.

BIRK&HEDE strukturerer grænsefeltet mellem konkret viden om complianceområderne, den virksomhedsspecifikke analysefase, implementeringen, dokumentationen, opfølgningen og ledelsesrapporteringen. Som element i dette sikres overblik og tværorganisatorisk sammenhæng.

I opnår: At organisationen anvender og oplever compliance og governance som værdiskabende.