I opnår

Vi tager udgangspunkt i selskabets eksisterende dokumenter, arbejdsmodeller og rapportering, som fx strategiværktøj, bestyrelsesrapportering og selvevalueringsanalyser – samt specifikke regulativer og anbefalinger, som ønskes behandlet.

Vores målsætning er at:

  • forretningsmodellen og strategier er ajour og leves i organisationen
  • ledelsesrapporteringen er relevant, forståelig og overskuelig
  • ansvarsområder, instrukser og processer er klare og afstemte
  • organisationen anvender og oplever compliance og governance som værdiskabende
  • bestyrelsen og den daglige ledelse er fuldt orienterede og bevidste om, hvilke risici selskabet/fonden er eksponeret overfor
  • selskabet fremstår attraktivt for investorer og øvrige interessenter, således at fx kapitalfremskaffelse og likviditetsfleksibilitet smidiggøres

Specifikt for bestyrelsen er vores målsætning derudover:

  • klart defineret forretningsorden og aktivitetsunderstøttende udvalgskommissorier
  • planlægning og afvikling af bestyrelsesarbejdet effektiviseres
  • selvevaluering løftes til næste niveau via konkrete handlingsplaner, så bestyrelsens individuelle og kollektive kompetencer kan udnyttes optimalt
  • hvert enkelt bestyrelsesmedlem har et stærkt fundament for at træffe beslutninger i god tro og på oplyst grundlag.

Få overblik, tryghed og markant værdiskabelse gennem struktur, effektivisering, risikooptimering.

Se mere under vores ydelser.