God Selskabsledelse

God selskabsledelse – eller Corporate Governance – er et af de emner, der er kommet højt på dagsordenen både i Danmark og internationalt. Vigtigheden af området bliver løbende understreget af myndigheder, investorer, offentligheden og selskaberne selv.

Debatten om god selskabsledelse har mange facetter, og kan udtrykkes om et ønske om at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til selskabets langsigtede succes.

Anbefalingerne for god Selskabsledelse1 er konkretiseret omkring:

  • selskabets kommunikation
  • bestyrelsens opgaver og ansvar
  • bestyrelsens sammensætning og organisering
  • ledelsens vederlag
  • regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

BIRK&HEDE strukturerer og gennemfører selskabsspecifikke forløb, der understøtter god selskabsledelse. Udgangspunktet for dette forløb er den eksisterende strategi, selskabets aktuelle behov og ønsker sammenholdt med krav og anbefalinger, der er til god selskabsledelse, bl.a. risikoperspektiveringcomplianceeffektivitet og struktur og selvevaluering.

I opnår: At selskabet oplever og anvender compliance og governance – herunder anbefalingerne for god Selskabsledelse – som værdiskabende, at bestyrelsen lever op til bestyrelsesansvaret, og at selskabet fremstår attraktivt for investorer og øvrige interessenter.

1Anbefalinger for god Selskabsledelse