Hvem er vi

Birk

  Alis Birk 

+20 års ledelseserfaring fra såvel kundevendte som interne funktioner i den finansielle sektor. Senest som underdirektør i Finansiel Stabilitet, med ansvaret for forretningsprojekter, produktion og administration, der håndterede aktiviteter fra 12 nødlidende banker, der blev overtaget efter statens bankpakker.

Kernekompetencer: Ledelse af turnaround-processer, program- og projektledelse og forandringsledelse på såvel strategisk, taktisk som operationelt niveau – også i et kriseramt miljø.

Mangeårig finansiel teoretisk og praktisk uddannelse, suppleret med E*MBA – Change Management and Leadership – fra Aarhus Universitet. Certificeret LEAN manager.

Gradueret fra CBS, Executive Board Leadership and Corporate Governance.

Medlem af Bestyrelsesforeningen.

LinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

Hede

  Kirsten Hede

+20 års erfaring fra ledelsesfunktioner i Nordea, senest som medlem af Group Management, underdirektør og chef for området, der gennem finanskrisen havde det overordnede ansvar for Nordea gruppens relationer og P/L på bankmodparter, lande og supranationale institutioner i OECD og EU.

Kernekompetencer: Forretningsledelse, kunde- og kredithåndtering, finansielle produkter, investor relations, kapitalmarkeder , risikostyring og governance.

Mangeårig finansiel teoretisk og praktisk uddannelse, suppleret med Executive Management uddannelsesforløb fra INSEAD.

Gradueret fra CBS, Executive Board Leadership and Corporate Governance.

Medlem af Bestyrelsesforeningen.

LinkedIn