Forside

Hvide svaner

 

Mere tid til strategisk og taktisk ledelse? 

BIRK&HEDE arbejder typisk tæt sammen med selskabets direktion, så direktionen i endnu højere grad får mulighed for at facilitere og understøtte godt og værdiskabende bestyrelsesarbejde – og samtidig en stærk, taktisk og operationel daglig ledelse af organisationen.

Vores målsætning er, at selskabets øverste ledelse får mere tid til og mulighed for at hellige sig strategiske og taktiske overvejelser, og samtidig bliver i stand til "smertefrit" og effektivt at leve op til de stadigt stigende krav. 

Vores samarbejde kan således være både strategisk sparring, projektledelse og konkret opgaveudførelse. Vi laver også gerne en erfaringsbaseret og konkret second opinion på eksisterende løsninger.